Comisia Europeană a publicat recent statisticile referitoare la programul Erasmus pentru perioada 2012-2013. Conform acestora, un număr record, de aproape 270.000 de studenţi au beneficiat de burse UE pentru studiu sau practică în străinătate. Mai multe detalii aflăm de la colegul nostru Papp-Zakor András de la Radio România Cluj, în cadrul rubricii Local, regional, european – EuranetPlus.

Erasmus este un program deosebit de popular. În cei 27 de ani care au trecut, acesta a făcut posibil ca peste 3 milioane de studenţi să-şi lărgească orizontul, să-şi perfecţioneze aptitudinile peste hotare – sublinia  Androulla Vassiliou, comisar european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret.

Şansa de a învăţa câteva luni la o universitate din străinătate reprezintă în continuare cea mai populară opţiune pentru studenţi, însă stagiile de lucru Erasmus efectuate în cadrul unor întreprinderi sau societăţi deţin o pondere din ce în ce mai însemnată. La ora actuală fiecare al cincilea bursier optează pentru această posibilitate.

Popularitatea acestui program, implicit şi participarea este impresionantă inclusiv în cazul instituţiilor de învăţământ superior din România.

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj este lider regional de necontestat la capitolul schimburi internaţionale. Prof. Dr. Dan Dumitraşcu, prorectorul universităţii, directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale:

Noi trimitem în fiecare an – mă refer la toate facultăţile: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi programele scurte, de trei ani şi de patru ani, de Asistenţă Medicală – am început deci în urmă cu câţiva ani cu câte 60 de studenţi cu care eram deja primii pe ţară, dar în prezent avem 120-150, în ultimii doi ani am avut în jur de 150 de studenţi, care au plecat! Dar noi ne mândrim şi cu faptul că aproape în fiecare an vin 40-50 de studenţi din străinătate la noi să facă şi ei stagii Erasmus şi asta deja mi se pare important!

Universitatea noastră are peste 100, mai exact 105 contracte bilaterale, unde avem latitudinea de a trimite proprii studenţi.”

De programul Erasmus beneficiază nu numai studenţii, ci şi cadrele didactice. Instituţiile de învăţământ superior au astfel şansa de a dobândi o vizibilitate sporită pe plan internaţional inclusiv prin profesorii lor invitaţi să ţină cursuri la universităţi din străinătate, pe de altă parte pot beneficia ele însele de cursurile unor invitaţi de renume.

Din acest an programul Erasmus a devenit unul şi mai cuprinzător, în acelaşi timp mai accesibil.

Androulla Vassiliou, comisar european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret:

Erasmus plus, noul program pentru educaţie, formare şi sport, care a demarat în ianuarie, va oferi şi mai multe oportunităţi pentru următorii şapte ani, mulţumită unei extinderi de 40% a bugetului general, comparat cu programele precedente. În următorii 7 ani un total de 7 milioane de persoane vor dobândi o experienţă internaţională prin studiu, stagiu de muncă sau voluntariat în străinătate. 

În aceste timpuri cu rate ale şomajului deosebit de ridicate în rândurile tineretului, este crucial să oferim şanse adiţionale pentru obţinerea unui loc de muncă. În septembrie – în premieră – Comisia va publica un studiu privind impactul programului Erasmus asupra angajabilităţii.”