În prezența Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Rovana Plumb, la Brașov s-a deschis, ieri, Casa Regională a Tinerilor Activi, în cadrul proiectului „Garanții pentru Tineri”.

Misiunea proiectului este asigurarea de servicii de ocupare și formare profesională tinerilor din regiunea Centru, județele Brașov, Covasna și Harghita și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri tineri și șomeri de lungă durată, persoane care au părăsit timpuriu școala.

Casa Regională a Tinerilor Activi îndeplinește și rolul de mediator și gazdă a unor dezbateri lunare pe teme legate de problematica tineretului, de ocuparea și formarea profesională, educație, voluntariat, economie locală.

Rezultatele acestor mese rotunde pot contribui și la ajustarea din timp a viitoarei scheme de garanții pentru tineri, care urmează să fie implementată la nivel național în perioada 2014-2020.