Construirea, utilizarea şi demolarea clădirilor are un impact negativ asupra mediului înconjurător. Chiar dacă în Uniunea Europeană s-au înregistrat  în ultimii ani mari progrese în domeniul eficienţei energetice, în prezent sunt disponibile foarte puţine informaţii despre performanţa de mediu a clădirilor.

Cercetările au demonstrat că 79% din gospodăriile din Europa ar dori să poată include aspecte de mediu atunci când cumpără sau închiriază o proprietate. Cu toate acestea, acest lucru a fost posibil în cazul a mai puţin de 1% din clădirile din Europa.

Comisia Europeană va elabora un instrument de evaluare a performanţei de mediu a clădirilor, care va putea fi utilizat pretutindeni în Europa. În acest fel se încearcă sprijinirea arhitecţiilor, producătorilor de materiale de construcţii, societăţilor de construcţii şi celor care doresc să închirieze sau să cumpere un imobil. Primul set de indicatori ar trebui să fie disponibil în următorii doi sau trei ani.

Vor fi luate, de asemenea, măsuri de îmbunătăţire a performanţei de mediu a clădirilor. Noile propuneri vor facilita reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări, precum şi reutilizarea acestora pentru construirea de clădiri noi sau renovarea celor existente. Aceasta înseamnă că în depozitele de deşeuri vor ajunge cantităţi mai mici de deşeuri şi că vor fi necesare mai puţine materiale noi.

Comisarul european  pentru mediu  Janez Pototnik:

Europa are o populaţie densă, este bogată în resurse însă se confruntă cu o creştere a preţurilor, ceea ce influenţează deja costul construcţiilor pentru majoritatea companiilor. Deci dacă vrem să menţinem calitatea vieţii nu avem altă opţiune decât să îmbunătăţim performanţa de mediu. Acest pachet este un răspuns la schimbările globale. Este un răspuns la felul cum trebuie menţinută Europa puternică. Este esenţial pentru viitorul nostru să construim clădiri cu mai puţin material şi apă. Propunem să transformăm Europa într-o societate fără deşeuri.

Noile rezultate ar trebui să fie benefice pentru mediu, cetăţeni şi sectorul construcţiilor. Aproape jumătate din consumul de energie al Uniunii Europene și aproximativ o treime din consumul de apă se utilizează în construcția și întreţinerea clădirilor.

Clădirile durabile sunt mai ieftine în ceea ce privește funcționarea și întreținerea și au efecte pozitive asupra sănătății și a calități vieții celor care le ocupă. De asemenea, sectorul construcțiilor din Europa generează aproape 10% din Produsul Intern Brut și oferă 20 de milioane de locuri de muncă.