Cu aceşti bani se vor efectua lucrări de dragare, se va monta un ponton şi se va realiza un miniport turistic în amonte de zona comercială. Lucrările fac parte din planul de investiţii al administraţiei portuare Giurgiu în care sunt cuprinse toate porturile fluviale situate de-a lungul malului stâng al Dunării. Investiţia va fi realizată din fonduri europene.