Proiectul se derulează pe o perioadă de 20 de luni (1 aprilie 2014 – 31 noiembrie 2015), şi este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Bugetul proiectului este în valoare totală de 163.890,35 Euro din care 88,71% reprezintă finanţare nerambursabilă.

Proiectul este implementat de Confederaţia Caritas România şi partenerii săi, Fundaţia “Alături de Voi” Iaşi, Fundaţia “Pentru Voi” Timişoara, Caritas Alba Iulia, Caritas Satu Mare şi Caritas Norvegia. În cadrul proiectului se organizează 15 consultări regionale.

În cadrul workshop-ului desfășurat în data de 19 iunie, la care au participat 25 de reprezentanţi ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale şi ai autorităţilor publice locale din regiune, s-a facut o radiografie a modului în care sunt finanţate în prezent serviciile sociale oferite de participanţi, dificultăţile întâmpinate în obţinerea finanţării publice şi au fost formulate propuneri de modificare a legislaţiei actuale în domeniu.

Laila ONU, director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”

Ne-am bucurat că atât reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, cât şi cei ai administraţiilor publice locale care finanţează şi furnizează servicii sociale au răspuns invitaţiei noastre şi că au propus elaborarea unei noi legi care să reglementeze întreaga problematică a finanţării serviciilor sociale. A fost prima consultare în regiunea noastră şi a doua din ţară. Dupa finalizarea celor 15 consultări, echipa proiectului va înainta o propunere legisaltivă în care se vor regăsi propunerile făcute de participanţii la workshop-uri