Sediul este situat în clădirea Muzeului de Istorie, acolo unde săptămîna trecută au demarat lucrările de renovare şi extindere. Şefa Serviciului, Simona Palagheanu, susţine că Prefectura şi Consiliul Judeţean o sprijină în demersurile sale privind mutarea fondului arhivistic, însă în ultimele luni nu s-a găsit o soluţie viabilă. Ea a mai spus că patrimoniul arhivistic existent doar la sediul din Suceava se întinde pe 3 kilometri, fiind grupat în 885 de fonduri arhivistice din anii 1393-2012 şi o bibliotecă documentară cu 15.000 de volume, care includ cărţi rare, unice în judeţ. Simona Palagheanu a adăugat că relocarea acestui patrimoniu presupune o sistematizare detaliată şi proceduri speciale de transport, ţinînd cont şi de materialul fragil şi suportul documentelor. Ea a subliniat că neasigurarea condiţiilor de depozitare şi neprelucrarea documentelor din punct de vedere arhivistic prejudiciază grav interesele cetăţenilor în obţinerea documentelor pentru reconstituirea drepturilor de proprietate şi a diferitelor acte privind naţionalizarea sau exproprierea bunurilor mobile şi imobile. Din cauza demarării investiţiei pentru renovarea şi extinderea clădirii Muzeului de Istorie, instituţia Arhivele Naţionale Suceava şi-a modificat programul, iar activitatea de relaţii cu publicul şi de registratură se derulează prin intermediul scrisorilor, telefoanelor şi e-mail-urilor. Ghişeul de relaţii cu publicul şi Sala de studiu de la Arhivele Naţionale Suceava sînt închise pe durata executării lucrărilor. Proiectul de la Muzeu este cofinanţat de Uniunea Europeană şi are o valoare totală de 60 de milioane de lei. Investiţia trebuie încheiată în 18 luni.