Recent a avut loc cea de a zecea reuniune la nivel înalt a liderilor religioşi cu reprezentanţii Comisiei, Consiliului şi a Parlamentului European. Mai multe detalii ne oferă Papp-Zakor Andras de la Radio România Cluj:

Consfătuirile preşedinţilor Comisiei, Consiliului respectiv Parlamentului European cu liderii comunităţilor de diferite confesiuni au devenit o practică obligatorie odată cu semnarea Tratatului de la Lisabona.

Anul acesta s-au marcat zece ani, de când aceste consultări au dobândit un caracter regulat, anual.

Surján László, vicepreşedinte al Parlamentului European:

Comisia Europeană are un departament în ale cărui atribuţii intră aceste chestiuni, menţine o legătură permanentă cu diverşii lideri religioşi, se consultă cu ei. Tema întâlnirilor anuale este propusă de preşedintele Comisiei, deci actualmente domnul Barroso. O temă prestabilită ne-a părut necesară pentru a eficientiza mersul consultărilor care în lipsa unui astfel de făgaş ar putea glisa în dezbateri interminabile despre subiecte multiple. În decursul timpului s-a format un scenariu stabil, pe placul tuturor.

În ceea ce priveşte derularea acestor consultări, ele încep tradiţional cu câteva idei introductive exprimate de domnii preşedinţi Barroso şi van Rompuy, respectiv – în ultimii trei ani- de subsemnatul, după care iau cuvântul liderii religioşi, care-şi prezintă propriile opinii referitoare la subiectul dezbătut.

Cele spuse se consemnează într-un proces verbal. Sub aspect juridic, acest for este unul consultativ şi nu decizional.

Tema celui mai recent schimb de idei a fost viitorul Uniunii Europene. Gazdele întâlnirii, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy şi vicepreşedintele Parlamentului European, László Surján având ca parteneri de dialog 19 lideri religioşi ai comunităţilor creştine, evreieşti, musulmane, hinduse, mormone şi sikh, au abordat problematici cum ar fi evoluţiile sociale din Uniune, poziţia Europei în lume şi rolul religiilor în acest context.

Surján László:

Din partea cultelor s-au pronunţat critici politicos formulate, totuşi aspre. L-aş cita în primul rând pe eminenţa sa, Cardinalul Reinhard Marx, preşedintele conferinţei episcopale a ţărilor din Uniunea Europeană. Dânsul ne-a spus următoarele: Dacă Uniunea Europeană se ocupă de rezolvarea problemelor concrete ale cetăţenilor şi la sfârşitul câte unui mandat un comisar anume sau preşedintele Comisiei este în măsură să ne spună „v-am rezolvat cutare şi cutare lucru”, iar oamenii pot vedea efectiv că aşa este, automat creşte prestigiul Uniunii!

Tocmai am trecut de alegeri şi-am fost mai mulţi care am remarcat că acestea au însemnat într-un sens un eşec, în măsura în care participarea a rămas redusă…Cu toţii am fost de părere că aceasta este de fapt o critică la adresa modului în care funcţionează Uniunea Europeană.

Într-adevăr, este nevoie de o politică mult mai apropiată de cetăţeni, de nevoile lor, toţi liderii religioşi au fost de acord cu acest lucru!