Astăzi are loc conferinţa de lansare a proiectului “Consolidarea instituţională şi creşterea vizibilităţii Clusterului Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est, cadru-suport pentru creşterea capacităţii de Cercetare Dezvoltare Inovare a membrilor şi a competitivităţii IMM-urilor în domeniu din România – IMAGO MOL”
Coordonatorul Punctului de Contact Regional IMAGO-MOL – ADR Nord-Est, Alina Căpitanu spune că este un proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”.
Valoarea totală a proiectului este de 2.7 milioane de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de aproximativ 2.3 milioane de lei.
Proiectul se implementează in localităţile Iaşi şi Piatra-Neamț, pe o durată de 18 luni.
Alina Căpitanu mai spune că obiectivul general este Creşterea competitivităţii furnizorilor de servicii în domeniul imagisticii medicale prin specializare inteligentă în domeniul biomedical, proiectul având o componenta de cercetare, respectiv îmbunătăţirea procesului medical diagnostico-terapeutic prin folosirea unui sistem integrat de management al datelor medicale (USMED), sistemul urmând a fi implementat de catre toţi partenerii cu profil medical sau conex din cadrul clusterului