Proiectul fundației „Adept” pentru zona Sighișoara-Târnava Mare a câștigat premiul primei ediții a concursului NATURA 2000 la secțiunea „Beneficii socio-economice” fiind prezentat drept un exemplu impresionant privind modul în care programul “Natura 2000” generează creștere economică și asigură mijloace durabile de subzistență în zonele rurale. Proiectul românesc le permite agricultorilor să ducă un trai mai bun lucrând în mod durabil terenuri cu valoare naturală ridicată, protejând, în același timp, un peisaj unic, cu o biodiversitate bogată. Datorită acestui proiect, 2 300 de familii de agricultori din regiune obțin venituri de peste 2,5 milioane euro anual. În plus, inițiative similare încep să fie puse în aplicare și în alte regiuni din România. Mai multe detalii ne oferă Sorin Şchiopu, de la Studioul regional Radio România Târgu Mureş, în rubrica “Local, regional, european – EuranetPlus”