Suport pentru devoltarea rurala in UE Uniunea Europeana acorda o atentie deosebita dezvoltarii rurale, elaborandu-si metodologiile, strategiile proprii, specifice. O abordare care si-a dovedit pe deplin eficienta in decursul timpului este asa numita metodologie „LEADER”, ale carei elemente cheie sunt parteneriatele locale, inovarea si dezvoltarea teritoriala ascendenta. Asocierile constituite pentru implementarea metodelor LEADER se numesc „Grupuri de Actiune Locala”. Saptamana trecuta Bruxelles-ul a fost gazda conferintei denumite „Romania rurala si Uniunea Europeana”, dezbatere menita sa creeze oportunitati de colaborare intre grupurile de actiune locala romanesti si din Europa de Vest. Detalii ne ofera Papp-Zakor Andras de la Radio Romania Cluj, in cadrul rubricii Local, regional, european – EuranetPlus.